Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

Buntis ka ba? Isa sa mga pinaka-unang inaalam at mino-monitor sa iyo an ang iyong pulso. Napakahalaga ng pagbabantay sa pulso ng isang buntis. Kaya naman dapat alam mo kung ano ang mga dapat mong asahan pagdating sa iyong pulso habang nasa ganito kang kalagayan. Asahan mong mas mataas ang normal mong pulso kapag ikaw ay buntis.

Ayon sa mga medical experts, mas bumibilis ang pulso ng isang buntis kumpara sa hindi nagdadalantao dahil kinakailangan nitong magbomba ng mas marami pang dugo sa katawan. Habang mas marami ang napupuntang dugo sa matris, mas nagsusumikap ngayon ang puso na bumomba ng sapat na dugo upang magbigay daan sa iba pang mga parte ng iyong katawan.

Malalaman ang normal na pulso ng isang buntis depende sa kanyang kundisyon, araw-araw na gawain, at kalusugan ng kaniyang anak. Gayon din, ang ordinary o normal na bilis ng pulso ng isang babaeng nakatatanda ay 75 na pintig tuwing minuto. Ang mga kababaihang may ganoong bilis ng pulso ay puwedeng magkaroon ng bilis na 80 pintig kada minuto kapag siya ay buntis na.

Dahil ang isang buntis ay may target heart rate, mahalaga ang pagwo-workout sa isang nagdadalangtao. Mapapanatiling malusog ang katawan, magin ang kutis, kung ikaw ay mag-e-ehersisyo ng regular. Makakamit ang normal na pulso ng isang buntis kung gagawing regular ang pag-e-exercise.

Hindi naman kinakailangang hardcore ang workout mo bilang buntis. Narito ang ilan sa benepisyo ng ehersisyong pang-nagdadalantao:. Kung hindi ka man regular na nagwo-workout bago ka pa man magbuntis, napakagandang ideya ang pagkonsulta sa isang healthcare provider o iyong OB Gyn tungkol sa iyong regular na pag-e-ehersisyo.

An mga babaeng malulusog ay kadalasang inirerekomenda para makakuha ng minutes ng katamdtamang ehersisyo tolad ng paglalakad, banayad na pagtakbo o paglangoy kada linggo.

5TH - 6TH WEEK PREGNANCY UPDATE/ NEW SYMPTOMS + BELLYSHOT (TAGALOG)

Noong unang panahon, ang mga kababaihan ay binabalaan laban sa sobrang pag-e-exercise habang sila ay buntis. Ngayon, hindi na ito applicable. Maraming mga babaee na ang puwedeng ipagpatuloy ang kanilang pre-pregnancy workout ang regular nang hindi nag-aalala. Mahalaga lamang na regular na makipag-usap sa doktor bago pa man simulant ang workout habang nagdadalantao. Narito ang ilan sa mga sintomas o kundisyon na puwedeng maging sanhi ng hindi pag-e-ehersisyo habang buntis:.

Maraming mga babae ang puwedeng mag-exercise tulad ng dati habang sila ay buntis. Maaari ring kailanganing baguhin ang lifestyle o everyday activity kung madalas ay lumalahok ka sa mga events gaya ng sports events, o di kaya naman, ay madalas sumasali ka sa mga gawaing puwedeng magkaroon ng matinding pinsala dahil ikaw ay mas madaling dapuan ng sakit dahil sa iyong pagdadalantao.

Costruire qualcosa in casa per bambini

Hindi lamang ang pulso ng isang buntis ang dapat bantayan habang siya ay naghihintay makapanganak. Kung ikaw ay buntis o minsang nagbuntis, alam mo ito. Maging ang mga lalaking may kaparehang nagbuntis na, ay dapat malamang maging ang bawat stage ng kaniyang panganganak ay mabantayan.

Sa una hanggang dalawang linggo ay nagkikita na ang sperm at itlog. Sa stage na ito, ang katawan ng babae ay nagkakaroon ng paghahanda para sa kaniyang pagbubuntis. Puwede pang magkaroon ng regular na dalaw on menstruation ngunit hudyat lang din ito ng conception o pagbuo ng sanggol.

Sa panahong ito, importanteng malaman ng babae na hindi muna dapat gumawa ng maaaring makasama sa bata at makaapekto sa kanyang pulso. Ilan sa mga bagay na dapat gawin, inumin, at maging iwasan ay ang mga sumusunod:.

Ang pagkain ay konektado rin sa pulso ng isang buntis. Kapag sobra sa timbang dahil sa sobrang kinaain, maaaring makaapekto ito sa bilis ng pintig ng puso na nakakaapekto rin sa puso sa iba pang bahagi ng katawan. Mahaba-haba ang listahan kung susundin ang lahat ng hindi puwedeng kainin kung ikaw ay buntis.

Umiwas sa mga pagkaing hilaw gaya ng seafoods, shellfish at karne. Maging ang oysters, sushi, clams at tahong ay bawal din. Kung paborito mo ang stake o di kaya ang beef na hindi masyadong luto or luto at medium-rare o rare, kalimutan mo muna ang mga ito.Napakaraming senyales ng pagiging buntis.

Ilan dito ang madalas na pagkahilo, pagsusuka, madalas na pagtulog, pagiging matakaw, at iba pa. Ang pulso ng buntis sa leeg ay maaaring kakaiba kumpara sa normal na pintig ngunit ito ay konektado pa rin sa pulso sa puso.

Kapag ikaw ay nagdadalantao importanteng malaman mong isa sa mga pagbabago ng katawan ng iyong pagbubuntis ang pagbilis ng iyong pulso. Base sa pag-aaral, ang normal na pulso ng buntis sa leeg ay sadyang nagiiba-iba at dedepende sa kaniyang kalusugan bago pa man siya magbuntis. Kadalasan, inoobserbahan ng doktor ang pulso sa buong panahan ng kaniyang pagbubuntis o siyam na buwan. Base sa kaniyang obserbasyon, magrerekomenda ang doktor ng mga dapat gawin upang pag-ingatan ang kalagayan.

Kung ikaw nasa ganitong kundision, asahan mong mas mataas ang normal na pulso mo, saan mang parte ng katawan. Ayon sa mga dalubhasa, mas mabilis ang pulso ng buntis sa leeg at iba pang bahagi ng katawan. Ito ay sa kadahilanang kailangang magkaroon ng pagbobomba ng masa marami pang dugo sa katawan. Habang mas marami pang dugo ang dumadaloy sa iyong matris, mas nagsisikap ang iyong puso na bombahin ang sapat na dugo para sa iba pang mga parte ng iyong katawan.

Ilan sa mga dahilan kung bakit mataas ang pulso ng buntis sa leeg at iba pang bahagi ng katawan sa loob ng siya na buwan ng pagbubuntis:. Hindi lamang ang pulso ng buntis sa leeg ang dapat bantayan. Maging ang pintig sa iba pang bahagi ng kaniyang katawan ay dapat i-monitor lalo na ng kaniyang puso. Napakahalaga ng pakikinig sa pulso ng isang magiging ina. Dito rin kasi konektado ang pulso ng baby sa kaniyang sinapupunan. Ang pulso ang ating basehan ng lakas ng tibok ng ating puso, maging ang ritmo nito.

Bulod pa rito, ang sa pulso rin malalaman ang kalagayan ng kalusugan ng mga dinadaluyan ng dugo. Sa kundisyong kung saan ang tinatawag na pulswe wave ay inihayag sa pamamagitan ng tagal ng panahon na iba-iba. Minsan, mas nararamdaman lamang ito sa leeg dahil sa kundisyon ng pagdadalantao. Ang babaeng may karamdaman o sakit sa puso ay delikadong magbuntis. Importanteng malaman kung ikaw ay buntis at noong bago pa man mangyari sa iyo ito, ikaw ay umabuso sa pag-inom ng kape.

O di kaya naman ay, kung ikaw ba ay stressed o dumaranasng hormonal disorder? Maaaring mgang dahilan ito ng di-karaniwang pulso ng buntis sa leeg. Ang isang taong malusog, buntis man o hindi, ay dapat na magkaroon ng pulse rate na strokes. Kung ikaw ay kalmado o hindi masyadong aktibo sa pisikal na gawain at hindi ka masyadong emosyonal, ang iyong pulse rate ay hindi dapat lumampas sa nabanggit na hangganan. Kung ikaw ay buntis, lahat ng ginagawa o gagawin mo ay maaaring maging sanhi ng di karaniwan o nakaaalarmang pulso ng buntis sa leeg.

Kaya naman napakaraming ipinagbabawal sa iyo, hindi ba? Dahil nga delikado ang iyong kalagayan at may dalawang buhay kang inaalagaan tatlo pa nga kung minsan para sa mga nagbubuntis ng kambalkinakailangang ikaw ay may masusing pag-aaral, pag-uusisa at paninigurado sa mga eksperto kung ano nga ba ang dapat mong gawin, iwasan o ganap nang tanggalin sa lifestyle mo upang masiguro mong hindi maaapektuhan ang magiging baby mo sa iyong sinapupunan.

Bukod pa sa matagal nang alam ng lahat na ang paggamit ng bawal na gamot at pag-inom ng alak at iba pang katulad nito ay bawal na bawal sa buntis na katulad mo, maging ang ilang mga gamot sa sakit ay bawal din sa iyong kundisyon. May mga bagay ka ring hindi puwedeng gawin, inumin o kainin dahil nga makaaapekto sa isa pang buhay na dinadala mo. Ang lahat ng gawain mo at ipinapasok mo sa iyong sistema ay posibleng makaapekto sa development ng iyong sanggol sa sinapupunan.

tiyan pulso ng isang buntis

At ang lahat ng mga aktibidades na ito ang dahilan kung bakit may kakaibang nararamdaman sa bilis o bagal ng pulso ng buntis sa leeg maging sa iba pang parte ng katawan.

Narito ang ilang mga hindi dapat gawin:. Tatlo lamang ito sa mga dapat iwasang gawin kapag ikaw ay buntis.Kasama sa mga pagbabagong iyan ay ang pagbabago sa bilis ng iyong pulso, na bumibilis sa panahon ng iyong pagbubuntis.

Ayon sa mga dalubhasa, ang normal na bilis ng pulso ng isang buntis ay sadyang nagkakaiba-iba at magdedepende sa iyong kalusugan bago ka magdalang tao.

Okay hold on a minute

Oobserbahan ng doktor mo ang iyong pulso sa loob ng siyam na buwang pagbubuntis at maaari siyang magbigay ng mga rekomendasyon na angkop sa iyong kalagayan. Ang iyong normal na pulso ay mas mataas kung ikaw ay buntis. Ayon sa mga doktor, mas mabilis ang pulso ng isang buntis dahil sa pangangailangang magbomba ng mas maraming dugo sa katawan. Habang mas maraming dugo ang napupunta sa matris, mas sinisikap ngayon ng kanyang puso na magbomba ng sapat na dugo para sa iba pang mga bahagi ng kanyang katawan.

Ang normal na pulso ng isang buntis ay depende sa ilang mga salik, ayon na rin sa mga dalubhasa. Kasama sa mga salik na ito ay ang edad at kalusugan ng nanay bago ito magbuntis. Gayunman, ang tipikal na bilis ng pulso ng isang adultong babae ay 75 pintig kada minuto; ang mga babaeng may gayong bilis ng pulso ay maaaring magkaroon ng pulso na 80 pintig bawat minuto kung siya ay nagdadalang tao na.

Dati, iminumungkahi ng mga doktor na iwasan ang pagbilis ng pulso at pintig ng puso na umabot sa pintig bawat minuto sa panahon ng pagbubuntis. Gayunman, binago ng mga eksperto ang kanilang pananaw may kaugnayan sa pageehersisyo kapag buntis noong taong Ito ay dahil wala naman talagang matibay na ebidensya na ang pintig bawat minuto ay nakasasama sa ina o sa sanggol.

Sa ngayon, iminumungkahi ng mga doktor ang pag-eehersisyo sa lebel na kaya mo pang makipag-usap habang nag eehersisyo. Maliban sa maingat na pag-oobserba sa pulso ng isang buntis, imomonitor din ng doktor ang pulso ng iyong baby sa sinapupunan sa panahon ng pagbubuntis. Ang puslo ng fetus ay hanggang pintig bawat minuto hanggang sa ito ay nasa sinapupunan pa ng nanay. Ayon sa mga dalubhasa, ang bilis ng tibok ng puso ng fetus ay hindi makapagsasabi kung ano ang kasarian ng sanggol, taliwas sa mga sabi-sabi ng ilan.

Palaging ugaliin ang pagkunsulta sa doktor bago magsimulang mag-ehersisyo lalo na kung ikaw ay buntis. Maaaring maglagay ng mga limitasyon ang iyong doktor base na rin sa kalagayan ng iyong kalusugan at kalusugan ng sanggol na iyong dinadala. Narito ang mga bagay na dapat mong malaman ukol sa bilis ng pulso ng isang buntis sa bawat trimester ng kanyang pagdadalang tao. Unang trimester. Sa isang normal at hindi naman kumplikadong pagbunbuntis, ang iyong normal na pulso ay maaaring mas mataas ng 15 hanggang 20 pintig kumpara sa noong hindi ka pa buntis.

Ang lahat ng mga sistema sa katawan mo, kasama na ang sistema ng sirkulasyon ay lahat napapabilis dahil sa mga hormone na progesterone at estrogen na siyang naghahanda sa katawan sa paglaki ng fetus sa sinapupunan.

Ang mga pagbabago sa pintig ng puso at pulso ay nagsisimula sa unang trimester ng pagbubuntis. Ikalawang trimester. Kapag nasa ikalawang trimester na ang pagbubuntis, magkakaroon ng pagrerelax ang malambot na mga kalamnan kasabay ng paglaki ng butas ng mga ugat na daluyan ng dugo para maging mas madali ang pagdaloy ng mas maraming dugo na hindi naaapektuhan ng masyado ang presyon ng iyong dugo. Ito ay siyang magiging dahilan ng paunti-unting pagtaas ng iyong normal na pulso bilang isang buntis, na umaabot sa piunakasukdulan nito sa ikalawang trimester.

Sa panahong ito ng pagbubuntis lalabas ang anumang mga problema sa puso ng isang nanay na dati namang hindi nalalaman.

Ikatlong trimester. Ang yugto ng pinaka-maraming dugo na binubomba ang puso ay nasa pagitan ng 28 hanggang 35 linggo ng pagbubuntis.Nakakaapekto ang pagbubuntis sa maraming paraan, at isa sa mga pagbabagong ito ay ang pagtaas ng pulse rate o ang bilang ng pagtibok ng puso sa loob ng isang minuto. Tinatawag din itong heart rate. Ang pulso ay lalong tumataas habang patuloy na bumibilis ang tibok ng puso. Kapansin-pansin ang malakas na pulso ng buntis sa leeg dahil nangnagailangan ang kanilang katawan ng dagdag na dugo kaya, bilang bahagi ng check-up, isa ang pulse rate at iba pang vital signs gaya ng blood pressure ang masusing binabantayan ng mga doktor upang masigurado na magiging ligtas at matagumpay ang panganganak.

Maraming dulot na pagbabago ang pagiging buntis. Bukod pa sa mga halatang pagbabago gaya ng paglaki ng tiyan, may ilan pa na hindi masyadong kapansin-pansin. Isa rito ang mas mataas na bilang ng dugo sa katawan. Ang dagdag na dugo na ito ay resulta ng mas mabilis na pagtibok ng puso na 25 porsyentong mas mataas kumpara sa normal.

Ang mabilis na pagtibok ng puso ay maaring mauwi sa paminsan-minsang heart palpitations. Ang heart palpitations ay maaring normal na bahagi lamang ng pagbubuntis. Ngunit, may posibilidad pa rin na isa itong senyales ng mas malubhang karamdaman.

Mas bumibigat ang trabaho ng iyong puso kapag may lumalaking bata sa iyong sinapupunan. Kinakailangang tumaas ang blood supply upang maibigay ang mga sustansiya na kailangan ng sanggol para siya ay lumaki. Pagdating ng ikatlong trimester, humigit kumulang 20 porsyento ng iyong dugo ay napupunta sa iyong matris. Dahil nangangailangan ang iyong katawan ng mas maraming dugo, bibilis ang tibok ng iyong puso upang matugunan ang pangangailangang ito.

Ang iyong pulso ay maaring madagdag ng 10 hanggang 20 pagtibok kada minuto. Iba-iba ang sintomas ng heart palpitations na nararamdaman ng mga buntis.

Ang ilan ay nahihilo at hindi mapakali. Ang iba naman ay nakakaramdam na tila tumatalbog-talbog ang kanilang puso dahil sa sobrang bilis na pagtibok nito. Tulad ng:. Minsan, mahirap makilala ang pinagkaiba ng sakit sa puso sa mga buntis dahil madalas ang mga sintomas nito ay katulad lang din ng mga karaniwang sintomas ng pagbubuntis.

Halimbawa rito ang mabilis na pagkapagod, paghahabol ng hininga, at pamamaga. Pagsapit ng ikalawang trimester, unti-unting bumubuka ang daluyan ng dugo sa iyong katawan. Kung ang iyong palpitations ay walang naidudulot na anumang malubhang sintomas at hindi rin dahil sa isang medikal na kondisyon, marahil walang anumang irekomendang gamot ang iyong doktor.

Weedmaps fluresh grand rapids

Madalas, ang mga palpitations ay nawawala mag-isa pagkatapos mailabas ang bata. May mga gamot na maaring inumin upang manatiling normal ang tibok na iyong puso. Ngunit, bago ito irekomenda ng iyong doktor kailangan muna isaalang-alang ang magiging epekto nito sa iyong katawan pati sa bata. Ang pag-inom ng gamot sa puso ay iniiwasan habang nasa unang trimester pa lamang dahil ito ang yugto kung kelan nabubuo ang mga organs ng bata. Kung ikaw ay mayroong arrhythmia o ang abnormal na pagtibok ng puso, maaring irekomenda ng iyong doktor na ikaw ay sumailalim sa isang operasyon na tinatawag na cardioversion.

Ligtas itong paraan upang mabalik sa normal na rhythm ang pagtibok ng iyong puso. May ilang mga sintomas na kailangan mong bantayan kapag ikaw ay nakakaranas ng heart palpitations. Narito ang mga bagay na kailangan mong gawin upang mapigilan ang mabilis na pulso ng buntis sa leeg.

Skip to content. Advertise With Us.Madalas na naririnig na ang mga buntis ay dapat may pulso na hindi lalampas sa kada minuto. Upang mas maintindihan, ayon sa American Heart Association, ang 30 taong gulang na babae ay dapat may heart rate sa pagitan ng 95 hanggang kada minuto pagkatapos ng katamtaman na ehersisyo. Sa ngayon, walang itinalagang limitasyon sa dapat na maging pulso ng isang buntis. Ngunit, syempre, mahalaga na hindi sobrang magpakapagod dahil posible itong mauwi sa iba pang komplikasyon.

Ang iyong katawan ay dumaraan sa maraming pagbabago habang ikaw ay nagdadalantao. Mahalagang bigyan ito ng atensiyon at sabihin sa iyong doktor ang mga kakaibang pagbabago na nararamdam mo. Ang heart rate ay tumutukoy sa bilis ng pagtibok ng puso. Mas mabagal ito kapag ikaw ay nagpapahinga at mas bumibilis kapag nage-ehersisyo.

tiyan pulso ng isang buntis

Dahil dito, maari mong gamitin ang heart rate upang malaman ang ehersisyong nararapat para sa iyo. Kapag ikaw ay nag-ehersisyo, maari itong tumaas ng higit sa kada minuto. Maari mong malaman ang iyong heart rate sa pamamagitan ng pagbibilang ng iyong pulso. Upang magawa ito, ilagay ang iyong hintuturo at hinlalato sa iyong pulsuhan.

New borka collection 2019 in bangladesh

Makikita ito sa ibabang bahagi ng hinlalaki. Kapag nakaramdam ka ng pulso Hindi dapat gamitin ang hinlalaki sa pagbibilang ng pulso dahil ito rin ay may sariling pulso. Maari mo itong bilangin sa loob ng labing-limang segundo at i-multiply ng apat ng beses kung ikaw ay mayroong regular na pulso.

tiyan pulso ng isang buntis

Ngunit, mas mainam na bilangin ito ng buong 60 segundo upang mas makakuha ng eksaktong resulta. Ang bilang na makukuha mo ang iyong heart rate at tinatawag itong beats per minute.

Mga Dapat Mong Malaman Tungkol sa Pulso ng Isang Buntis

Maari ka rin bumili ng digital na heart rate monitor upang mas madali mong makuha ito. Ang normal na heart rate ay sa pagitan ng 60 hanggang 80 beats per minute bpm. Ang mas mataas na pulso ng isang buntis ay tinatawag na tachycardia. Ang iyong katawan ay araw-araw na nagsisikap upang masuportahan ang lumalaking sanggol sa iyong sinapupunan. Habang tumatagal, ang bilang ng dugo na kailangan nito ay tumataas. Upang maibigay ang pangangailangang ito, titibok ng mas mabilis ang iyong puso dahilan upang dumami ang dugong umiikot sa iyong katawan.

Maraming dahilan kung bakit ka makakaramdam ng heart palpitations tuwing buntis maliban na sa karaniwang dahilan na kailangan ito ng iyong sanggol.

Maaring ikaw ay makaranas ng ilan pang sintomas maliban pa sa mabilis na pulso kapag buntis. Karaniwan lamang ang mabilis na pulso para sa buntis ngunit, oo, mayroon ding gamot para dito. Ang karaniwang gamot para sa mabilis na heart rate na Amiodarane ay napatunayang maaring magdulot ng abnormal na komplikasyon sa sanggol.

Mahalaga na tanungin muna ang iyong doktor bago uminom ng anumang gamot. Huwag na huwag mag-seself medicate dahil maari nitong ilagay sa peligro ang iyong sanggol. Skip to content. Advertise With Us.

Analisi del periodo latino risolutore gratis

Home Menstruation Pagbubuntis. Ilan ang pulso ng buntis?Excited ka na bang malaman kung buntis ka? Nagpaplano siguro kayo ng asawa mo ng isang honeymoon baby. Kung ikaw ay bagong kasal at kung saka-sakali, ay first-time mom, marami ka siguradong tanong.

Isa narito ay kung ilang araw bago malaman na buntis ka. May mga sintomas at senyales ng pagbubuntis. Mahalagang malaman mo ang mga ito. Kung nararanasan mo ang lahat o halos lahat ng mga mababanggit dito, congratulations at malaki ang tsansang buntis ka!

Kung gusto mong makasiguro sa iyong kundisyon, dapat alam mo kung kailan ka huling nagkaregla. Dapat alam mo rin kung kalian kayo huling nagtalik ng iyong asawa.

Hindi pare-pareho ang paraan para malaman kung ikaw ay buntis. May mga babaeng, sa unang araw pa lang ng kanilang missed period, alam na nila na sila ay nagdadalang-tao nga. Nagte-test na sila ng kanilang ihi gamit ang home pregnancy kit at may positibong resulta na kaagad.

May ilang mga kababaihan namang naghihintay ng isa hanggang dalawang buwang wala pang regla bago mag-test o kumonsulta sa duktor. Ikaw ba ay regular na dinadatnan buwan-buwan?

Screenbeam transmitter windows 10

Maaaring limang araw hanggang isang linggo lang ang hihintayin mo bago malaman na buntis ka. Kung wala kang problema sa menstrual cycle mo, dalawang linggo pa lang mula noong missed period mo, may mga sintomas ng pagbubuntis ka nang mararamdaman. Maaaring nakakaramdam ka na ng pagkahilo o pagsusuka bago mo pa malaman kung buntis ka.

Sa mga gustong namang makasiguro, isang buwan mula sa huling menstrual period ang nagiging basehan nila ng pagkumpirma ng kanilang pagbubuntis. Ang bilang ng araw bago masigurado ang kundisyon ay naaayon sa menstrual cycle ng isang babae.

Mga Dapat na Malaman sa Pulso ng Isang Buntis

Kung siya ay regular na nagkakaroon tuwing ika araw, napakalaki ng tsansang siya ay buntis, sa unang araw pa lamang ng pagmintis ng kaniyang regla.

May mga nakapagpatunay nang garantisado ang pagbubuntis kung ikaw ay magte-test gamit ang home pregnancy kit anim na araw bago ang expected menstruation date mo. Ito ay masisiguro mo lang gawin kung talagang regular ang menstrual cycle mo at buwan-buwan ang pagdating ng regla mo.

Ang pagmintis ng regla o delay ng menstruation ay madalas, isa sa mga unang senyales na buntis ang isang tao.Maraming paraan paano malalaman kung buntis pero hindi ito angkop pag-usapan kung ikaw ay nasa una o pangalawang linggo pa lamang. Sa katunayan, kinakailangan pang makalipas ang ikatlong linggo upang iyong makita kung ikaw ay nagdadalangtao. Kung ikaw ay lagpas nang 3 week sa pagbubuntis, mas madali na paano malalaman kung buntis.

Ating i-explore ang mga ito sa baba. Ang pinakatinitingnan ng mga babae bilang isang indicator paano malalaman kung buntis ay ang pagtigil o pagsuspend ng iyong menstruation. Palaging tandaan na ang schedule ng iyong menstruation kada buwan ay tumatapat lamang sa pagitan ng 21 hanggang 35 days.

Ano ang Normal na Pulso ng Isang Buntis?

Ito ay mula sa unang araw na ikaw ay dinatnan nung nakaraang buwan. Yan ang tinatawag nating menstrual cycle. Para mas maging tama ang confirmation, isipin mo rin kung kailan ang huling beses na ikaw ay nakipagtalik sa iyong partner.

Kung ito ay nangyari noong nakaraang buwan pa ay malaki ang chance na ikaw ay buntis. Ang isa sa pinakasigurado at pinakaepektibong paraan paano malalaman kung buntis ay ang paggamit ng pregnancy test. Maaari mo na itong gawin kung hindi ka pa rin dinatnan ng iyong menstruation sa mga araw na inaasahan mong darating ito. Kung hindi mo alam kung paano gamitin ang tool na ito, siguraduhing muna na basahin ang instructions na nasa loob ng pregnancy kit.

Sa ganoong paraan ay makasisiguro ka na tama ang proseso at reliable ang resulta. Mababasa mo rito kung paano gamitin ang mga instruments na nakalakip. Ituturo sa iyo kung ano ang magiging proseso sa pag-ihi at kung paano babasahin ang resulta para mabigyan ka ng idea paano malalaman kung buntis. Samakatuwid, hindi pa kayang ma-detect ng pregnancy test kit kung ikaw nga ay buntis. In fact, kahit na dumaan ka sa isang ultrasound ay hindi mo rin pa makokompirma ang status ng iyong pagbubuntis.

Isa sa mga pinaka-obvious na paraan paano malalaman kung buntis ay ang pagkakaroon ng extra na pagkagiliw sa ilang uri ng pagkain. Mapapansin mo siguro na may mga araw na talaga namang grabe ang paghahanap mo sa ilang specific na pagkain.

Maaari ngang normal ito para sa ibang tao. Pero kung pagdadaanan mo ito ay makikita mo ang malaking difference sa dalawa lalo na sa level ng iyong pag-crave. Kadalasang kinokonekta dito ang konseptong ito sa paglilihi.

Pero laging tandaan na hindi dahil nagtatakaw ang isang tao o masyadong mataas ang intensity sa paghahanap ng pagkain ay buntis na ito. Makakasigurado ka lamang kung ito ay sasabay sa pagkawala mo ng menstruation sa buwang iyon. Kung ito nga ay nagkasabay ay malaki ang posibilidad na ikaw ay nagdadalangtao. Isa sa mga early pregnancy symptom ay ang pagkakaroon ng cramps.

Maraming kababaihan ang nalilito dito sapagkat ang symptom na ito ay para ring signal na ikaw ay dadatnan ng menstruation. Pero para paano malalaman kung buntis sa pamamagitan ng cramps? Sabi nga sa itaas, ito rin ay mayroong parehong feeling ng pagkakaroon ng menstrual cramps ngunit mas mahina ang level. Ika nga ng marami, ito ay milder kumpara sa usual menstrual cramps. Minsan, ang cramps na ito ay sinasabayan din ng spotting. Ang spotting ay nagrerefer sa paglabas ng isang makapal, milky, at puting discharge mula sa iyong ari.

Huwag kang matatakot dahil ito lamang ay normal sa isang buntis. Iyong bigyan ito ng pansin kung ay discharge na lumalabas sa iyo ay mayroong kakaibang amoy at kung sinasabayan ito ng isang burning sensation. Kung ito ang iyong nararanasan, kinakailangan mo nang kumunsulta sa isang doktor.